Säkerhet på stranden

Från maj till september ser den ideellt arbetande vattenräddningspersonalen från det tyska livräddningssällskapet (DLRG), det tyska röda korset (DRK) och arbetar-samariter-förbundet (ASB) till att badnöjet är ostört och säkert. På de bevakade bandstränderna kan föräldrarna lugnt luta sig tillbaka och relaxa. Småbarnen stojar och leker i grunt vatten.

Sedan 2003 kännetecknas badplatserna med olika flaggor som gagnar din säkerhet. Flaggorna har följande betydelse:

Rödgul flagga: En rödgul flagga på masten vid en bevakningsstation respektive direkt vid stranden kännetecknar ett badområde som säkras av räddningssimmare.

Gul flagga: När dessutom en gul flagga hänger på bevakningsstationens mast föreligger badförbud för ovana simmare, barn och äldre personer på grund av olämpliga vatten- och väderförhållanden.

Röd flagga: En röd flagga däremot kännetecknar ett principiellt badförbud på grund av riskfyllda förhållanden som strömning, höga vågor, men även nedsmutsat vatten.

Svartvit flagga: Strandavsnitt som är avsedda för användning av utrustning för vattensport kännetecknas med en svartvit, fyrdelad positionsflagga. Här kan man sjösätta surfbrädor, segelbåtar och vattenskotrar. Inom detta område härskar ett principiellt badförbud för att inte utsätta simmare för onödiga risker.

Upplysning om vilka badstränder på din semesterort som är bevakade får du hos kurförvaltningen och turistinformationen på orten.

För att semestern vid Östersjökusten Mecklenburg ska bli ett fint minne rekommenderar vi att följa ett par viktiga badregler:

•    Bada bara när du mår bra. Kyl ner dig innan du går i vattnet.
•    Gå inte i vattnet med full eller helt tom mage.
•    Gå bara tills vattnet räcker dig till magen om du inte kan simma.
•    Ropa aldrig på hjälp om du inte verkligen befinner dig i fara, men hjälp andra om de behöver hjälp.
•    Överskatta inte dig själv och dina krafter.
•    Bada inte där fartyg och båtar trafikerar.
•    Det är livsfarligt att bada vid åskväder. Lämna genast vattnet och uppsök en fast byggnad.
•    Håll vattnet och dess omgivning rena. Använd soptunnor för avfall.
•    Uppblåsbara simhjälpmedel ger ingen säkerhet i vattnet.
•    Hoppa bara i vattnet när det är fritt och djupt nog.