Kuurtaks

Aan de Oostzeekust in Mecklenburg kan je je vakantie doorbrengen in tien badplaatsen of kuuroorden en recreatieoorden. Deze status vormt de juridische grondslag voor het heffen van een kuurtaks, die een belangrijke bijdrage vormt voor het behoud en de uitbereiding van heel wat toeristische dienstverleningen.

De kuurtaks wordt bijvoorbeeld gebruikt voor reinigings- en onderhoudswerken, voor veiligheid op het strand, voor de aanwezigheid van professionele redders van de DLRG, voor een afwisselende infrastructuur, schone stranden en promenades, een heleboel gratis recreatieve en sportprogramma’s voor jong en oud, kortingen bij talrijke evenementen en in diverse instellingen.

Je betaalt enkel een bijdrage in de vorm van de kuurtaks. Die wordt in de badplaats langs de Oostzeekust van Mecklenburg geheven en varieert naargelang de badstad en het seizoen tussen 0,75 € en 3,00 € per dag. De precieze omvang van de kuurtaks kom je te weten bij het lokale bestuur, bij de toeristische dienst of rechtstreeks bij de verhuurder.